Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Το κόστος συνεδρίας είναι από 30 έως 40 ευρώ.

Αυτό εξαρτάται από τρείς παράγοντες:

  • Από τον αριθμό συνεδριών
  • Την περιοχή
  • Την διάρκεια της συνεδρίας